Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi

Wewnątrzszkolny system oceniania wspierający rozwój ucznia – zadania dyrektora szkoły

Źródło: photogenica

Wydział Innowacji i Rozwoju serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów ds. kadry kierowniczej oświaty do udziału w webinarium pt.: Wewnątrzszkolny system oceniania wspierający rozwój ucznia – zadania dyrektora szkoły. Webinarium będzie m.in. okazją do usystematyzowania wiedzy na temat przepisów prawa regulujących ocenianie wewnątrzszkolne oraz przyjrzenia się codziennym praktykom stosowanym w obszarze oceniania. Webinarium będzie realizowane na platformie Google Meet 27 października 2023 r., w godzinach 10.00 – 13.15. Elektroniczny […]

Wsparcie nauczycieli w procesie oceniania – zadania doradcy metodycznego

Źródło: shutterstock

Wydział Innowacji i Rozwoju serdecznie zaprasza nauczycieli doradców metodycznych do udziału w webinarium pt.: Wsparcie nauczycieli w procesie oceniania – zadania doradcy metodycznego. Webinarium będzie m.in. okazją do usystematyzowania wiedzy na temat przepisów prawa regulujących ocenianie, w tym ocenianie bieżące i klasyfikacyjne oraz przyjrzenia się codziennym praktykom stosowanym w tym zakresie w szkołach i placówkach oświatowych. Webinarium będzie realizowane na platformie Google Meet 3 listopada 2023 r,. w godzinach 10.00 – […]

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych 2023/2024

Źródło: fotolia

Wydział Współpracy z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli i Bibliotekami Pedagogicznymi Ośrodka Rozwoju Edukacji serdecznie zaprasza nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w Ogólnopolskich, interdyscyplinarnych i przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia, obejmujących swoją działalnością następujące obszary tematyczne: Edukacja wczesnoszkolna Język polski – II etap edukacyjny Język polski – III etap edukacyjny Matematyka Geografia Chemia Historia Język angielski Języki obce Informatyka Muzyka Plastyka Wychowanie fizyczne […]

Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 5.

fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w piątej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty,  którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych. Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców poprzez: przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa, doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania zadań doradcy metodycznego, kształtowanie postawy […]

Informacje dla beneficjentów NPRCz 2.0 – Priorytet 3

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Znalazły się w nich m.in. informacje dotyczące aplikowania o wsparcie finansowe, terminy naborów, wskazówki, na co można przeznaczyć środki otrzymane z programu i kiedy przygotować sprawdzanie z realizacji przedsięwzięcia. Informacje zawarte w materiałach będą pomocne przy składaniu wniosków w kolejnych naborach.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa