Zapraszamy do lektury 9. Numeru „Dyrektora Szkoły”

Źródło: wolterskluwer.com
Źródło: wolterskluwer.com

Wszystkie osoby  zainteresowane nową formą wsparcia przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w pracy z grupą, klasą zróżnicowaną zapraszamy do lektury inspirującego  artykułu pt. Nowa forma wsparcia szkół, pod redakcją Agnieszki Pietryki – kierownika projektów „Opracowanie Modelu SCWEW” i „Pilotażowe wdrożenia Modelu SCWEW”. Artykuł został opublikowany w bieżącym numerze czasopisma  Dyrektor Szkoły ( nr 9/2023).

Materiał przybliża ideę i założenia działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), jako inicjatora zmiany w obszarze kształcenia uwzględniającego potrzeby każdego dziecka, ucznia. Działalność Specjalistycznych centrów to przede wszystkim wsparcie praktyczne dla nauczycieli  z przedszkoli i szkół  ogólnodostępnych w pracy z grupą i klasą zróżnicowaną. Pozytywny odbiór przez środowisko edukacyjne  pilotażowego wdrożenia 23 SCWEWów  oraz wnioski z jego realizacji, pozwolą na weryfikację koncepcji  Modelu SCWEW i  planowanie utworzenia kolejnych Specjalistycznych centrów w ramach nowej perspektywy finansowej, tym razem na większą skalę. Zachęcamy do lektury artykułu, który przybliży  ideę SCWEW, jego  działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, i być może będzie dla Państwa inspiracją do pogłębienia wiedzy na ten temat,  a także zachęcą do przystąpienia do realizacji SCWEW w kolejnej perspektywie finansowej.

Ostatnia aktualizacja: 29 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa