Spotkanie Centrum Koordynującego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zdjęcie przedstawia siedem osób, które siedzą przy stołami z laptopami. Są to członkowie Centrum koordynującego
zdjęcie przedstawia siedem osób, które siedzą przy stołami z laptopami. Są to członkowie Centrum koordynującego

W ramach działalności Centrum Koordynującego, 19 lipca 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie. Gospodarzem spotkania była prof. dr hab. Stanisława Byra, Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Spotkanie stworzyło przestrzeń środowisku naukowemu oraz praktykom na dyskusję wokół wniosków z pilotażu SCWEW i kierunków weryfikacji Modelu oraz dalszego funkcjonowania SCWEW.

Spotkanie prowadziła i moderowała prof. UAM, dr hab. Beata Jachimczak wraz z ekspertem ORE dr Dorotą Prysak. Obecni na spotkaniu przedstawiciele uczelni, dzielili się wiedzą i doświadczeniem ze współpracy międzyresortowej, szczególnie w obszarze WWR, oceny funkcjonalnej w kontekście modyfikacji Modelu funkcjonowania specjalistycznych Centrów. W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na ważną rolę Centrów we wspieraniu i przygotowaniu nauczycieli z placówek ogólnodostępnych w zakresie wspierania i współpracy z rodziną, opiekunami prawnymi oraz rozwijania ich umiejętności wychowawczych. 

W trakcie dyskusji podkreślono, że realizacja zadań przez specjalistyczne Centra wynika z potrzeb placówek ogólnodostępnych danego powiatu, natomiast z punktu widzenia organu prowadzącego Centra są narzędziem w podnoszeniu jakości pracy nauczycieli, a w konsekwencji rozwoju przedszkoli i szkół. Budowanie i doskonalenie współpracy na linii: organ prowadzący – SCWEW – szkoły, z wykorzystaniem zasobów wspierających dziecko i rodzinę na terenie powiatu, jest fundamentem w działaniach pomocowych, które należy kontynuować. 

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem dotychczasowych działań, zaplanowaniem dalszej pracy CK, oraz zaproszeniem na kolejne spotkanie robocze Centrum Koordynującego, które odbędzie się 29 sierpnia 2023 roku w Łodzi.

zdjęcie przedstawia siedem osób stojących na tle szaf.
zdjęcie przedstawia siedem osób, które siedzą przy stołami z laptopami. Są to członkowie Centrum koordynującego
zdjęcie przedstawia dwanaście osób siedzących za stołami, osoby są członkami CK.
zdjęcie przedstawia trzy osoby, które są członkami CK. Osoby prowadzą dyskusję.

Ostatnia aktualizacja: 21 lipca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa