Konferencja Rola SCWEW w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych

wystąpienie Pani Minister Marzeny Machałek na konferencji Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach. Po lewej i prawej stronie zdjęcia uczestnicy wydarzenia.
wystąpienie Pani Minister Marzeny Machałek na konferencji Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach. Po lewej i prawej stronie zdjęcia uczestnicy wydarzenia.

Przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji 30 marca 2023 r. uczestniczyli w konferencji Wszyscy to wszyscy I,I zorganizowanej przez zespół Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach. Celem konferencji było przedstawienie roli SCWEW w edukacji dzieci niewidomych i słabowidzących w placówkach ogólnodostępnych.

Uczestnicząca w wydarzeniu Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki – Marzena Machałek podkreśliła rolę rodziców w wyborze ścieżki kształcenia dla ich dzieci. Zaznaczyła, że to rodzice decydują o tym, czy dziecko będzie się uczyło w placówce specjalnej, czy też w szkole ogólnodostępnej. Odniosła się także do modelu wsparcia, jaki w pilotażu SCWEW dedykowany jest nauczycielom, którzy pracują ze zróżnicowanymi grupami uczniów w szkołach ogólnodostępnych. Podkreśliła wyraźnie, że w systemie edukacji są bezwzględnie potrzebne szkoły i placówki specjalne, gdzie jest udzielana specjalistyczna pomoc dzieciom i młodzieży, zapewniająca im niezbędne wsparcia dla przygotowania do optymalnego rozwoju.

Wyniki badań i wnioski z praktyki pedagogicznej dotyczące czytania dotykowego pisma Braille’a zaprezentowała przedstawicielka Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) dr Małgorzata Paplińska, natomiast zastosowanie wyników funkcjonalnej oceny widzenia w przygotowaniu indywidualnych dostosowań edukacyjnych dla uczniów słabowidzących przedstawiła przedstawicielka poradni psychologiczno-pedagogicznej dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak.

Zalety i mankamenty kształcenia dzieci z niepełnosprawnością wzroku w szkole specjalistycznej oraz ogólnodostępnej omówiła Monika Świerczyńska – rodzic niewidomych uczniów. W swojej wypowiedzi podkreśliła, jak ważna jest możliwość wyboru ścieżki kształcenia dziecka, z uwzględnieniem najbliższego miejsca zamieszkania. Pozwala to budować relacje i więzi rodzinne. Jej doświadczenia z różnymi formami kształcenia własnych dzieci wskazują jak ważny jest wybór rodziców, ale także wsparcie, jakie powinno zostać zapewnione w każdym typie szkoły.

Przedstawiciele Fundacji Prowadnica przedstawili perspektywę osób z niepełnosprawnością wzroku, które uczęszczały do placówek ogólnodostępnych i specjalnych. Ich głos był tym istotniejszy, że prezentował doświadczenia wynikające z funkcjonowania w tych dwóch środowiskach szkolnych. W wystąpieniu zaapelowali o dialog i wrażliwość zarówno nauczycieli, jak również rówieśników na potrzeby szczególnie starszych uczniów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i szkolnym. W dyskusji toczącej się na czacie zasygnalizowali, jak ważne są postawy nauczycieli oraz otwartość na skorzystanie ze wsparcia, jakiego udzielają różne instytucje, m.in. takie jak SCWEWy.

Kadra Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz nauczyciele SOSW w Laskach przedstawili rolę, jaką odgrywa między innymi sport, zajęcia muzyczne i kształcenie zawodowe w życiu dzieci/uczniów niewidomych i słabowidzących, także w kontekście dorosłego życia.

Edukacja zmienia swoje oblicze, wszyscy jesteśmy uczestnikami tej zmiany – nauczyciele, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna. Wszyscy to wszyscy – słowa te były nie tylko myślą przewodnią konferencji, ale przede wszystkim są drogowskazem dla działań realizowanych przez Zespół SCWEW Laski na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, które chętnie biorą udział w oferowanych im formach wsparcia. O tym, że Wszyscy to wszyscy świadczy również liczny udział na konferencji przedstawicieli środowiska oświatowego, wsłuchiwanie się w głosy, które zachęcały do budowania pełnych zaufania relacji. Zarówno między rówieśnikami, uczniami i nauczycielami oraz nauczycielami i rodzicami.

 

wystąpienie Pani Minister Marzeny Machałek na konferencji Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach. Po lewej i prawej stronie zdjęcia uczestnicy wydarzenia.
Trzy osoby z Fundacji Prowadnica wygłaszają prelekcję na temat szkoły specjalnej i ogólnodostępnej z perspektywy ucznia niewidomego.
wystąpienie Pani Minister Marzeny Machałek na konferencji Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Laskach.

Ostatnia aktualizacja: 5 kwietnia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa