SCWEW Świdnik – Spotkanie Szkoleniowo-Konsultacyjne dla Dyrektorów Szkolnictwa Specjalnego Województwa Lubelskiego

Agnieszka Pietryka Kierownik projektu prezentuje nową rolę szkół specjalnych jakim jest wsparcie specjalistyczne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
Agnieszka Pietryka Kierownik projektu prezentuje nową rolę szkół specjalnych jakim jest wsparcie specjalistyczne dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

26 października 2022 r. w Świdniku odbyło się spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla dyrektorów szkolnictwa specjalnego województwa lubelskiego pod nazwą „Nowe nie znaczy trudne?!”, zorganizowane przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Świdniku. Nadzór merytoryczny nad spotkaniem objęło Kuratorium Oświaty w Lublinie.

W wydarzeniu udział wzięli Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Łukasz Reszka-Starosta Świdnicki, Marzenna Habib – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, prof. Kazimiera Krakowiak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Anna Prokopiak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Agnieszka Pietryka – kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Elżbieta Krupa-Dyrektor SOSW w Świdniku, Serweryn Gąbka – zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, Anna Wnuk-Dyrektor Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Lolek, Agnieszka Plich – Członek Rady AAC i ETR  przy BPR ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Kwiecińska – Dyrektor ZWiPPP nr 1 w Chełmie, Dariusz Szałaj – Dyrektor PPP w Świdniku, przedstawiciele SCWEW-ów, lokalnego środowiska oraz nauczyciele.

W tematykę spotkania wprowadziła uczestników wicedyrektor ORE Marzenna Habib, która w swoim wystąpieniu podkreśliła istotę i znaczenie funkcjonowania SCWEW-ów w aspekcie podnoszenia jakości edukacji dla wszystkich uczniów.

O Edukacji włączającej w pigułce, co będzie dalej…opowiedziała uczestnikom dr hab. Anna Prokopiak z UMCS otwierając tym samym część merytoryczną spotkania. Kolejnymi były wystąpienia: Aleksandry Wnuk, która przedstawiła Model WWR (wczesnego wspomagania rozwoju) skoncentrowany na rodzinie jako narzędzia do pracy z rodziną oraz Agnieszki Plich, która opowiedziała uczestnikom, jak zapewnić uczniom ze złożonymi potrzebami w komunikowaniu się uczestnictwo w życiu codziennym. Pierwszą część spotkania podsumowała prof. Kazimiera Krakowiak, dzieląc się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem w obszarze edukacji włączającej.

Drugą część spotkania otworzyło wystąpienie Małgorzaty Kwiecińskiej na temat dostępnej szkoły –omówienie sposobu przygotowania wniosku i standardów określonych w projekcie. Kolejnym prelegentem był Dariusz Szałas, który omówił sposoby przygotowania wniosku i standardów określonych w projekcie. Ostatnią część spotkania zamknęło wystąpienie Seweryna Gąbki, który omówił zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych.

Wydarzenie było niezwykle ciekawe również ze względu na możliwość wymiany wśród obecnych uczestników spostrzeżeń na temat wdrażania edukacji włączającej w Polsce.

Dziękujemy kadrze SCWEW w Świdniku za zorganizowanie bardzo ciekawego spotkania! Życzymy dalszych sukcesów w realizacji wsparcia na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa