Pandemia – adrenaliną dla innowacji. Filmowe przykłady dobrych praktyk

©-magann/Photogenica
©-magann/Photogenica

Zapraszamy do zapoznania się z filmami przygotowanymi w ramach projektu, prezentującymi przykłady działań wspierających uczniów i ich rodziców w okresie pandemii i w okresie po pandemicznym, podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki oświatowe. Wybraliśmy przykłady, które pokazują, że edukacja to sztuka możliwości, trzeba tylko umieć z nich skorzystać poszukując nowych rozwiązań, zmieniając utarte sposoby myślenia i działania, przekraczając własną strefę komfortu, poszerzając paletę zachowań oraz jakość relacji z uczniami i rodzicami.

Pandemia – zaskoczyła wszystkich, jednak reakcje na nią były bardzo różne. Niektórych sparaliżowała i zniechęciła do wszelkiego działania, innym dała impuls do poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań. Zweryfikowała dotychczasowe sposoby postępowania czy organizacji pracy z uczniami. Otworzyła także nowe możliwości, stając się adrenaliną dla innowacji.

Przygotowane filmy przedstawiają samorządy oraz szkoły, które wykorzystały sytuację pandemii do dokonania zmian w swoich jednostkach, poszły dalej, usprawniły procesy oraz jakość relacji z uczniami i rodzicami, skoordynowały działania z wykorzystaniem narzędzi IT oraz dokonały analizy barier rozwojowych.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi filmami:

  1. Strategiczne rozwiązania technologiczne w szkołach Miasta Rzeszowa – receptą na pracę zdalną.
  2. Centralizacja zarządzania informatycznego w gminie Margonin odpowiedzią na pandemię.
  3. Edukacja to sztuka możliwości – szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Gminie Wasilków.
  4. Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie. Nas pandemia nie zaskoczyła!

Celem filmów jest upowszechnienie i promocja pomysłów samorządowców oraz nauczycieli i dyrektorów szkół placówek na stworzenie w okresie pandemii optymalnych warunków do realizacji zadań i celów szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami oraz działań jakie zostały podjęte w kierunku wsparcia uczniów i ich rodziców.

Mamy nadzieję, że zainspirują one samorządowców oraz dyrektorów szkół do własnych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań.

Samorządowe przykłady dobrych praktyk – filmy

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa