Ogólnopolska konferencja inaugurująca projekt SCWEW w powiecie wołowskim

11 maja w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury odbyła się ogólnopolska konferencja „Zjednoczeni w Różnorodności” inaugurująca Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w powiecie wołowskim pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, włodarze miast i pracownicy gmin Brzeg Dolny, Wołów i Wińsko, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Obecni byli także pracownicy instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego oraz województwa dolnośląskiego.

Szczegółowa relacja z konferencji dostępna jest jest na stronie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Nagranie z wydarzenia znajduje się na kanale YouTube Zjednoczeni w Różnorodności.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa