Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Ropczycach

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Dnia 15 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Ropczycach. Konferencja zorganizowana została w Sędziszowie Małopolskim  w formie hybrydowej. W spotkaniu  uczestniczyła społeczność lokalna oraz pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym jej celem była prezentacja nowo powstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej – „Rożne potrzeby, różne możliwości, równe szanse”.

Konferencję otworzyły Panie Marzena Jakubek- Dyrektor SOSW Ropczyce oraz dr Bernadeta Frysztak – Wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Po oficjalnym powitaniu prelekcję wygłosiła Pani Agnieszka Petryka z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która przedstawiła definicję SCWEW, opowiedziała o wdrożeniu SCWEW do praktyki edukacyjnej oraz przekazała dotychczasowe wnioski z pilotażu. W ramach konferencji Zespół SCWEW Ropczyce przedstawił słuchaczom założenia projektu pilotażowego, cele i zadania SCWEW. Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak pt. „Założenia edukacji włączającej od teorii do praktyki” Prof. Jachimczak przedstawiła nową rolę szkół i placówek specjalnych w kontekście edukacji włączającej. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wykładów dr n.med. Marzeny Pelc-Dymon, która opowiedziała o wpływie pandemii i pracy zdalnej na rozwój społeczno- emocjonalny dzieci i młodzieży oraz dr Małgorzaty Bocheńskiej, która wygłosiła prelekcję pt. „Harmonijny rozwój dziecka/ucznia co może zaniepokoić rodzica w rozwoju dziecka”. Wszystkie  wystąpienia idealnie wpasowały się w tematykę konferencji wzbogacając jej wartość merytoryczną.

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa