Konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Dnia 24 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Sierpcu. Konferencja zorganizowana została w Centrum Kultury i Sztuki w formie hybrydowej. W spotkaniu uczestniczyła społeczność lokalna oraz pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz interesariuszy z różnych współpracujących organizacji pozarządowych. Głównym jej celem była prezentacja nowo powstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Konferencję otworzyła Leonora Brudnica – Dyrektor SOSW w Sierpcu. Po oficjalnym powitaniu nastąpiły liczne wystąpienia okolicznościowe: Agnieszka Pietryka z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która przedstawiła definicję SCWEW, opowiedziała o wdrożeniu SCWEW do praktyki edukacyjnej oraz przekazała wnioski z dotychczasowego wdrażania pilotażowego, Andrzej Cześnik – Starosta Powiatu Sierpeckiego oraz Bogusława Lewandowska – delegat Ministerstwa Edukacji i Nauki. W ramach konferencji Marzanna Dąbrowska Lider SCWEW w Sierpcu przedstawiła słuchaczom założenia projektu pilotażowego, cele i zadania SCWEW. Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie Agnieszki Zielińskiej-Graf z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pt. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych – diagnoza funkcjonalna. Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wykładu Anny Smykowskiej – Dyrektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie „Współpraca między szkołami a uczelnią wyższą, w kontekście podnoszenia jakości edukacji włączającej” oraz Anny Sobocińskiej z Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola, która opowiedziała o pracy w grupie zróżnicowanej. Konferencję zamknęły wystąpienia Mateusza Stasiaka, fizjoterapeuty, który przestawił bariery i problemy w życiu codziennym osób niepełnosprawnych oraz Jolanty Ludwiczak, która wygłosiła prelekcję „Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi”. Wszystkie wystąpienia idealnie wpasowały się w tematykę konferencji wzbogacając jej wartość merytoryczną. Konferencja przybliżyła odbiorcom założenia projektu oraz upowszechniła informację o działaniach realizowanych przez SCWEW w Sierpcu.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa