Konferencja inaugurująca utworzenie SCWEW w Łomiankach

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

16 marca 2022 roku odbyła się konferencja inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łomiankach. Konferencja odbyła się w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach, została także udostępniona szerszemu gronu odbiorców on-line. W wydarzeniu uczestniczyli: kadra SCWEW, wybrani nauczyciele z placówki macierzystej, nauczyciele przedszkoli/szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem przez SCWEW Łomianki, a także przedstawiciele organu założycielskiego i instytucji współpracujących. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz młodzież ze szkół. Głównym celem spotkania była prezentacja nowopowstałego SCWEW oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej.

Konferencję rozpoczął Jan Żychliński – starosta powiatu warszawskiego zachodniego, który w swoim wystąpieniu odniósł się do założeń edukacji włączającej w kontekście placówek specjalnych funkcjonujących na terenie powiatu/zasobów edukacyjnych powiatu. Przybliżył także historię MOS Łomianki i znaczenia tej specjalistycznej placówki dla powiatu.

W wystąpieniu Pani Burmistrz Łomianek – Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak została podkreślona wartość edukacji włączającej dla lokalnego środowiska. Pani Burmistrz zaznaczyła, że inicjatywa powołania SCWEW w Łomiankach jest niezwykle cenna.

Jarosław Wołosiewicz – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego w Łomiankach podkreślił, ze ulokowanie SCWEW w ośrodku jest potwierdzeniem rozwoju placówki. W jego wystąpieniu wybrzmiała ogromna otwartość na nowe wyzwanie, jakim jest SCWEW ale również oddanie dzieciom i młodzieży.

Kolejne wystąpienie było poświęcone prezentacji Modelu funkcjonowanie Specjalistycznych Centrów Edukacji Włączającej i pilotażowemu wdrożeniu projektu, które przedstawiła Agnieszka Pietryka – kierownik projektu „Pilotażowe wdrażanie SCWEW”. Agnieszka Pietryka przedstawiła kluczowe założenia projektu, a także przybliżyła proces wdrażania idei SCWEW i cel podejmowanych działań.

Podczas wystąpienie Marty Wołosiewicz – Lidera SCWEW, uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać założenia funkcjonowania SCWEW Łomianki, już realizowane zadania, jak również działania planowane na kolejne etapy. Pani Lider w swoim wystąpieniu odniosła się do Modelu SCWEW, zaznaczając, że celem działań jest pełne włączenie uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w środowisko szkolne. W wystąpieniu wybrzmiało, że podejmowane działania mają wspierać kadrę przedszkoli/szkół ogólnodostępnych. Podkreśliła także dotychczasowe sukcesy w ramach realizowanych zadań i znaczenie zaangażowanego Zespołu SCWEW dla efektywności podejmowanych i planowanych działań.

Podczas konferencji zaprezentowano również objęte wsparciem SCWEW przedszkole i szkoły ogólnodostępne. Na podstawie pogłębionych diagnoz przeprowadzonych w placówkach, zaplanowano wsparcie nauczycieli, które uwzględnia indywidualne potrzeby poszczególnych placówek. Prelegenci przedstawili realizację założeń edukacji włączającej w swojej praktyce.

Konferencję wzbogaciły wystąpienia przedstawicielek Kuratorium Oświaty w Warszawie: Krystyny Muchy – Dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego i Małgorzaty Wojtaszewskiej – Dyrektora Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego. Wystąpienie było poświęcone aspektom edukacji włączającej.

Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z założeniami projektowania uniwersalnego, przedstawionymi przez eksperta SCWEW Łomianki Katarzynę Szczepkowską oraz wystąpieniem poświęconym porozumieniu bez przemocy wygłoszonemu przez Monikę Wojtaczek – psychologa, eksperta SCWEW. W kontekście działań podejmowanych na rzecz wdrażania edukacji włączającej w przedszkolach/szkołach kwestie związane z komunikacją, budowaniem właściwego przekazu są niezwykle istotne.

Obszar ściśle związany ze specyfiką MOS Łomianki przedstawiła dr Hanna Tomaszewska-Pękała z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim wystąpieniu skupiła się na młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wystąpienia uzupełniały obszary/zagadnienia ujęte w Modelu SCWEW, a co za tym idzie wcielania w życie idei edukacji włączającej. Konferencja przybliżyła odbiorcom założenia projektu, upowszechniła informację o działaniach realizowanych przez SCWEW Łomianki.

Konferencja była transmitowana na żywo na kanale YouTube MOS Łomianki.

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa