Inauguracja działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Łodzi

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Kolejny SCWEW, utworzony w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zorganizował konferencję inaugurującą.

Konferencja, w formie hybrydowej, odbyła się 23 marca 2022 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 w Łodzi, gdzie realizowane są działania SCWEW.

Konferencję otworzyła Anna Tomaszewska – dyrektorka SOSW nr 6 w Łodzi i jednocześnie liderka SCWEW.

Z uczestnikami konferencji połączyła się online Marzena Machałek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN), Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego przedstawiając założenia Edukacji dla wszystkich. Podkreśliła wagą obecnie prowadzonych działań w pilotażu, które pozwolą następnie wprowadzić zmiany systemowe.

Elżbieta Neroj – zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej (DWEW) w MEiN omówiła działania wdrożeniowe w zakresie edukacji włączającej oraz poinformowała o pracach legislacyjnych z tym związanych.

W dalszej czyście spotkania głos zabrali zaproszeni prelegenci:

Jarosław Pawlicki – dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Łodzi przedstawiając dane dotyczące dostępnych szkół w mieście Łodzi, w tym szkół/placówek specjalnych, oraz ich odsetek w kontekście potrzeb, podkreślił rolę przedsięwzięcia powstania SCWEW oraz skalę wyzwań w tym zakresie.

Iwona Pacaj–Jasiuk – pedagog szkolny XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi omówiła  zakres prowadzonych działań przez SCWEW w Łodzi, w siedmiu placówkach objętych pilotażem.

Ewa Kaczmarkiewicz – rzecznik Łódzkiego Oddziału PFRON zaprezentowała działania wpierające na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczące utworzenia Ośrodek Wsparcia i Testów.

Monika Krajewska – kierownik Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawiła uczestnikom, jak należy łączyć obszary w zakresie projektowania uniwersalnego z dostępnością cyfrowa i komunikacyjną.

Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z Uniwersytetu Łódzkiego opowiedziała, co to znaczy grupa zróżnicowana i jak pracować z taką grupą.

Pod koniec konferencji odbyła się debata, którą poprowadziły prof. UAM. dr hab. Beata Jachimczak i Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik. Dyskusja skupiona była wokół czterech głównych zagadnień:

  • jak stworzyć przestrzeń otwartą dla każdego?
  • jak ma wyglądać edukacja dla wszystkich?
  • jak powinno wyglądać wsparcie dla nauczycieli?
  • jak pracować z grupą zróżnicowaną?

Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi podkreślił, że edukacja włączająca jest przyszłością systemu, dlatego nie można traktować jej przedmiotowo. Zwrócił także uwagę, jak ważne jest wspomaganie uczniów i budowanie relacji.

Konferencja odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Łódź Hanny Zdanowskiej.

Ostatnia aktualizacja: 30 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa