Wykorzystanie technik negocjacyjnych w zarządzaniu oświatą w JST – szkolenie stacjonarne dla samorządowców

©-depositedhar/Photogenica
©-depositedhar/Photogenica

Zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie stacjonarne, które odbędzie się w terminie 6−7 lipca 2021 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Tematem szkolenia są negocjacje oraz ich wykorzystania w procesie decyzyjno-zarządczym w jednostkach samorządu terytorialnego.   

Do niedawna pracodawcy postrzegali umiejętności miękkie jako znacznie mniej istotne niż twarde kompetencje. Jednak z badań wynika, że to podejście szybko się zmienia. Okazuje się bowiem, że w przeciwieństwie do kompetencji specjalistycznych (umiejętności twardych), umiejętności miękkie znacznie trudniej wyćwiczyć, a w wielu przypadkach to właśnie one decydują o sukcesie zawodowym.  Łatwiej nauczyć pracownika umiejętności twardych niż od początku budować oraz inwestować w tworzenie jego kompetencji miękkich. Przykładowe kompetencje miękkie to: asertywność, komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, samodyscyplina, dobra organizacja pracy. Jak rozwijać umiejętności miękkie? Przede wszystkim przez codzienną praktykę, kontakty z innymi ludźmi, obserwowanie i analizowanie swoich reakcji w relacjach międzyludzkich.

Proponujemy Państwu szkolenie, które przybliży tematykę związaną z negocjacjami oraz umożliwi przećwiczenie technik komunikacyjnych w procesie negocjacyjnym. Praca warsztatowa będzie bazować na przykładach sytuacji występujących w codziennej pracy samorządowca zarządzającego edukacją w JST.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji miękkich pracowników JST odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych (negocjacje i ich wykorzystanie w procesie decyzyjno-zarządczym).

Czas trwania szkolenia: 2 dni = 12 godzin dydaktycznych (po 6 godzin dydaktycznych dziennie)

Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Rekrutacja i program szkolenia

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom wyżywienie, nocleg oraz usługę szkoleniową. Koszty przejazdu na szkolenie pokrywają sami uczestnicy.

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 23 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa