Ważne są rozmowy − po spotkaniu sieci….

W dniach 25−26 maja 2021 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie uczestników sieci „Arkusz organizacyjny jednostki − sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki”.

Dwa dni spotkania minęły uczestnikom w atmosferze rozmów, które przyczyniły się do wymiany doświadczeń w zakresie pracy na arkuszach organizacyjnych podległych szkół i placówek. Rozmowy koncentrowały się na bieżących i najpilniejszych sprawach, najbardziej w tym momencie nurtujących samorządowców. Dzięki otwartości uczestników padało wiele pytań, które były motywatorem do omawiania i penetrowania kolejnych obszarów tematycznych.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy koncentrowali się na weryfikacji własnych arkuszy organizacyjnych, z wykorzystaniem formularza wypracowanego w ramach pracy sieci. Było to odkrywcze i inspirujące działanie, które pozwoliło odkryć zależności między organizacją pracy szkół/placówek a kosztami ich utrzymania. Zajęcia z wykorzystaniem nowego „narzędzia” były doskonałym poligonem jego przetestowania oraz zastosowania w pracy nad arkuszami organizacyjnymi.

Drugi dzień spotkania poświęcony był istotności danych zawartych w arkuszu, z perspektywy włodarzy jednostek − osób zatwierdzających te dokumenty oraz osób je sprawdzających. Dzięki temu udało się omówić najważniejsze elementy, mające wpływ na kosztochłonność szkół i przedszkoli, które można wydobyć z danych zawartych w arkuszach. Wśród istotnych tematów dyskusji pojawiła się także pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz kształcenie specjalne, których wymiar wsparcia zaplanowanego w arkuszach odnoszony był do otrzymywanej na ten cel subwencji oświatowej.

Zdaniem moderatorki sieci współpracy Pani Marzeny Mandli: „…spotkanie uczestników sieci, po raz kolejny uświadomiło, jak ważne są wspólne rozmowy samorządowców i wymiana doświadczeń między nimi. Dzięki nim, powstaje przestrzeń do podnoszenia wiedzy oraz rozwoju zawodowego w obszarach najbardziej interesujących samorządowców”.

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego podczas spotkania sieci współpracy – Arkusz organizacyjny jednostki – sposoby jego weryfikacji oraz wykorzystania w obszarze monitoringu funkcjonowania jednostki

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa