Nabór wniosków grantowych zakończony!

Źródło: stock.adobe.com
Źródło: stock.adobe.com

W dniu 30.04.2021 r zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. W trakcie trwania naboru złożonych zostało 35 wniosków grantowych z 14 województw na łączną kwotę 53 091 072,94 zł.

Najczęściej o środki w konkursie aplikowały organy prowadzące specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i szkoły specjalne, stanowiąc zdecydowaną większość Wnioskodawców. Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego i śląskiego. Wiodącym zakresem wsparcia, jaki miał swoją największą reprezentację w liczbie złożonych wniosków był zakres dotyczący spektrum autyzmu i komunikacja wspomagająca i alternatywna ACC.

Bardzo cieszy nas fakt, że konkurs spotkał się z tak dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Przed nami czas oceny wniosków, wybór Grantobiorców i przyznanie środków grantowych.

Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie ORE, gdzie wkrótce pojawią się wyniki konkursu.

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa