Samorządowe przykłady dobrych praktyk – nowa zakładka

©alphaspirit/photogenica
©alphaspirit/photogenica

Zachęcamy wszystkich samorządowców, którzy poszukują nowych rozwiązań, pragną modyfikować dotychczasowe sposoby działania, usprawniać czy udoskonalać własne metody zarządzania oświatą – do zapoznania się z samorządowymi przykładami dobrych praktyk. W tym celu uruchamiamy nową zakładkę – przykłady dobrych praktyk.Autorami wszystkich zaprezentowanych praktyk są samorządowcy, którzy chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami.

Opracowane przykłady dobrych praktyk dotyczą dużego zadania realizowanego w I etapie projektu i projektach konkursowych, polegającego na przygotowaniu przez uczestniczące w projektach jednostki samorządu terytorialnego lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów. A następnie w oparciu o opracowane plany podjęły działania wspomagające w szkołach i placówkach od 1 września 2018/2019 roku.

Proces opracowywania planów oraz ich wdrażania, w wielu jednostkach samorządu terytorialnego wiązał się ze zmianą dotychczasowego myślenia o lokalnej oświacie, udoskonaleniem własnych metod działania, wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań, usprawnił i/lub doprowadził do modyfikacji metod zarządzania oświatą. Zebraliśmy te doświadczenia samorządów w formie opisów przykładów dobrych praktyk samorządowych. Mamy nadzieję, że będą one stanowić podpowiedź dla innych samorządów, podejmujących działania w zakresie reformowania lokalnego systemu oświaty.

Przygotowane opisy dobrych praktyk dotyczą następujących zakresów:

  • procesu wdrożenia planu rozwoju oświaty/ lub planu wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów (innowacyjne działania podjęte w ramach realizacji planu),
  • integracji środowiska lokalnego na rzecz edukacji (przykłady działań środowiskowych na rzecz edukacji i wychowania dzieci i młodzieży),
  • racjonalizacji wydatków na oświatę (przyjęte rozwiązania).

Zaczynamy od niewielkiej liczby dobrych praktyk, ale sukcesywnie liczba ta będzie ulegać zwiększeniu. Warto, zatem wracać do zakładki – przykłady dobrych praktyk i sprawdzać nowe zamieszczone przykłady.

Jednocześnie przypominamy, że oprócz przykładów dobrych praktyk samorządowych upowszechniliśmy wypracowane w ramach projektów lokalne plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, które zamieszczone są na stronie ORE:

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa