Konsultacje modelu doradztwa dla JST z samorządowcami

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są odpowiedzialne za wszystkie bieżące zadania związane z zarządzaniem szkołami/placówkami, w tym za decyzje o sieci szkół i ich finansowaniu. Mają także istotny wpływ na wybór dyrektorów szkół i ich ocenę. Ta ważna rola samorządu oznacza, że wszystkie trudności, przed którymi stoi polska szkoła, mogą być rozwiązywane głównie przez samorządy albo w bardzo bliskiej współpracy z nimi. Obciążone nowymi zadaniami, przy jednocześnie zmieniającym się systemie, potrzebują wsparcia – jak wskazują pracownicy JST w przeprowadzonych w projekcie badaniach diagnostycznych. W ramach projektu został opracowany model doradztwa dla JST, który ma być m.in. odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez środowisko samorządowe

Od października 2018 r. trwają konsultacje opracowanej koncepcji i modelu ze środowiskiem samorządowców. Założenia modelu doradztwa bazują na 12 obszarach zagadnień dotyczących zarządzania oświatą. Zagadnienia te zostały wypracowane wspólnie ze środowiskiem samorządowym. W każdym z nich zaproponowano zestawy rozwiązań i narzędzi zarządczych, które mogą pomóc w usprawnieniu wybranego elementu systemu, stając się elementem wsparcia w procesie zarządzania lokalną oświatą.

Przed nami kolejna runda konsultacji wypracowanego modelu doradztwa. W ramach spotkań Grup Wymiany Doświadczeń organizowanych przez Związek Miast Polskich – Partnera w projekcie – zaplanowano prezentacje opracowanego modelu i dyskusje nad nim (wszystkie uwagi samorządowców z gmin wiejskich, miejskich i powiatów zostaną zebrane). Spotkania odbędą się w Bochni (31.01 – 1.02.), Kutnie (7–8.02.) i Morawicy (14–15.02.).

Po zakończeniu konsultacji w miesiącach marzec – czerwiec 2019 r. model zostanie poddany ocenie w formie pilotażu. Działaniami pilotażowymi (w tym szkoleniami i doradztwem) objęte zostaną 32 jednostki samorządu terytorialnego, w tym ok. 110 samorządowców rekrutujących się z tych JST (gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty). Z każdej JST w pilotażu uczestniczyć będą zespoły 2–3 pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w jednostce.

Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa