Nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – zadania JST na pierwszy kwartał 2018 r. Szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące nowych rozwiązań prawnych z zakresu finansowania zadań oświatowych oraz ich praktycznego wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 12–13 stycznia 2018 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe, w tym dotowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

Cel szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do:

 • obliczenia wskaźnika zwiększającego dla szkół oraz ustalenia kwot dotacji dla szkół na rok 2018;
 • ustalenia podstawowych kwot dotacji na rok 2018;
 • przygotowania projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z uwzględnieniem nowych przepisów.

W ramach szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

I sesja: Analiza porównawcza nowej ustawy z dotychczasowymi przepisami

 1. Poszerzenie słownika ustawowych pojęć.
 2. Analiza porównawcza zapisów o przeznaczeniu środków na kształcenie specjalne, w tym nowe zasady ich ewidencjonowania.
 3. Zmiany w definicji wykorzystania dotacji, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na kształcenie specjalne.
 4. Poszerzenie uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
 5. Doprecyzowanie definicji wydatków bieżących i statystycznej liczby uczniów.
 6. Inne zmiany w finansowaniu zadań oświatowych – dyskusja.

II sesja: Ćwiczenia w obliczeniach kwot należnych dotacji

 1. Algorytm wskaźnika zwiększającego – analiza zakresu danych – szablon kalkulatora.
 2. Ćwiczenia w ustalania kwot dotacji dla szkół na podstawie subwencji oświatowej na rok 2018.
 3. Analiza porównawcza przepisów o podstawowej kwocie dotacji, co się zmienia?
 4. Jeszcze raz ćwiczenia w obliczaniu podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 r.
 5. Zatwierdzenie i opublikowanie podstawowych kwot dotacji na rok 2018 r. – dlaczego procedura jest ważna?

III sesja: Zakres uchwał podejmowanych przez JST w sprawie dotacji

 1. Analiza podstawy prawnej uchwały JST w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji.
 2. Analiza podstaw prawnych uchwał JST upoważniających do fakultatywnych dotacji oraz podwyższenia wymiaru dotacji.
 3. Analiza druków wniosku, informacji i sprawozdania, jako kompatybilnych instrumentów zarządzania procedurą dotowania.

Zajęcia mają charakter praktyczny, dają możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami. W ramach szkolenia zostaną omówione konkretne samorządowe przykłady dobrych praktyk. Na zakończenie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Zajęcia warsztatowe poprowadzi ekspert – Liliana Zientecka.

Termin szkolenia: 12–13 stycznia 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w Centrum. W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program szkolenia (pdf.174 kB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa