Komunikat nr 5 – pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy na piąty moduł szkolenia organizowanego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, pomogą one Państwu lepiej przygotować się do kolejnego modułu szkoleniowego.

 1. Przypominamy o realizacji zadania wdrożeniowego nr 4 – organizacji kolejnego spotkania dialogowego. Nasze najbliższe spotkanie już tradycyjnie rozpoczniemy od sesji poświęconej omówieniu realizacji zadania wdrożeniowego. Poniżej przypomnienie zadania i wskazanie sposobu jego zaprezentowania. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa prezentacjom uda się nam stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie. Prosimy o precyzyjne zaplanowanie czasu prezentacji, aby wszystkie uczestniczące jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogły podzielić się swoimi doświadczeniami z debaty.

Zadanie wdrożeniowe nr 4

Zorganizujcie w swojej gminie spotkanie dialogowe (z dużym gronem interesariuszy; dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele organizacji pozarządowych itd.), na którym przedstawicie opracowany projekt planu strategicznego, uwzględniającego rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów. Celem spotkania będzie omówienie opracowanego planu i dyskusja nad jego zapisami. Podsumujcie to spotkanie i przygotujcie krótką prezentację wniosków ze spotkania, w dowolnej formie (plakat, mapa myśli, prezentacja multimedialna, film, inne). Efektami swojej pracy podzielicie się na następnym spotkaniu/module szkoleniowym. Będą to 10-minutowe wystąpienia/prezentacje przedstawicieli poszczególnych samorządów.

 1. Najbliższy V moduł szkoleniowy to też w przeważającej części zajęcia i ćwiczenia
  praktyczne związane z kontynuowaniem prac nad planem strategicznym. Jeszcze raz przypominamy, że ważne jest w związku z tym uczestnictwo pełnych składów osobowych z każdej JST. Prosimy o mobilizację oraz zachęcenie do uczestnictwa
  w module także szefów jednostek. Praca w zróżnicowanym zespole z pewnością zaowocuje wypracowaniem dokumentu będącego sumą doświadczeń wszystkich uczestników spotkania.
 2. Pierwszy dzień V modułu szkoleniowego poświęcony jest finansowaniu zadań związanych z realizacją kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych. Prosimy o przywiezienie ze sobą – na zajęcia warsztatowe – wniosków dyrektorów szkół w sprawie podziału środków na doskonalenie nauczycieli (wzór wniosku) oraz miejscowych uchwał lub zarządzeń o podziale środków na doskonalenie nauczycieli. Dokumenty te będą wykorzystywane na zajęciach.
 3. V moduł szkoleniowy – to ostatni z modułów szkoleniowych, ale nie ostatnie spotkanie
  z Państwem. Zapraszamy Państwa na spotkania konsultacyjne dla uczestników pilotażu. Celem spotkań konsultacyjnych jest praca zespołów reprezentujących poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące w pilotażu nad opracowaniem planu rozwoju lokalnej oświaty oraz wspomagania szkół/placówek
  w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. W trakcie dwudniowych spotkań przedstawiciele JST, korzystają ze wsparcia ekspertów/trenerów. Praca nad planami odbywa się wyłącznie w zespołach JST, dlatego ważne jest, aby uczestnicy stawili się w pełnym składzie. W poszczególnych spotkaniach uczestniczy po 10–13 samorządów (do 42 osób), które zadeklarowały uczestnictwo w wybranym terminie. Spotkania odbywają się w następujących terminach;
 • 27–28 listopada 2017 r. (poniedziałek – wtorek)
 • 4–5 grudnia 2017 r. (poniedziałek – wtorek)
 • 6–7 grudnia 2017 r. (środa – czwartek)

Spotkania konsultacyjne odbywają się w tej samej lokalizacji, co szkolenia modułowe, tj. w Warszawie w hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B. Prosimy o jak najszybszy kontakt
z Piotrem Matuszakiem i zadeklarowanie terminu, w którym chcą Państwo uczestniczyć w ww. spotkaniach.

 1. Po zakończeniu szkoleń, w dalszym ciągu, mogą Państwo korzystać ze wsparcia swoich „opiekunów” oraz wymieniać się doświadczeniami oraz dyskutować w ramach swoich sieci współpracy. Zachęcamy do tego gorąco, tym bardziej, że aktywność na platformie jest niewielka.
 2. Planujemy także w grudniu i styczniu zorganizować dodatkowe spotkania poświęcone upowszechnianiu/promowaniu opracowanych planów strategicznych z wykorzystaniem aplikacji informatycznych. O szczegółach (program spotkań, terminy, miejsce spotkań) poinformujemy w kolejnym komunikacie.
 3. Na zakończenie, prosimy o przekazanie informacji o szkołach/placówkach, które zostaną objęte procesowym wspomaganiem w Waszej jednostce samorządu terytorialnego. W momencie rozpoczęcia pilotażu zadeklarowaliście Państwo liczbę tych szkół i placówek, teraz prosimy o ich dane szczegółowe. W załączeniu przekazujemy tabelę, którą prosimy wypełnić i przekazać zwrotnie do Piotra Matuszaka do 16 listopada 2017 r.

Termin i miejsce szkolenia:

Piąty moduł szkolenia odbędzie się w dniach 20–22 listopada 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 511 49 49 49, e-mail: recepcja@hphotel.pl. Link do strony hotelu: http://www.hphotel.pl/

Kiedy zaczynamy i kończymy:

Od godziny 10.00 – zakwaterowanie uczestników w hotelu

Rozpoczęcie zajęć szkoleniowych – 20 listopada 2017 r. o godzinie 11.30

Zakończenie modułu obiadem – 22 listopada 2017 r. o godzinie 14.15

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Podczas szkolenia zapewniamy noclegi w pokojach dwuosobowych i wyżywienie, a także materiały szkoleniowe oraz opiekę trenerską.

Dojazd do hotelu:

Uczestnicy, którzy przyjadą własnym transportem, mają możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu na hotelowym parkingu.

Osoby, które korzystają z transportu publicznego, mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją miejską – metrem do ostatniej stacji MŁOCINY, a następnie autobusem 114
z pobliskiej pętli autobusowej do przystanku MUZEALNA.

Można również skorzystać z oznaczonego autokaru, który zostanie podstawiony pod KINOTEKĘ (Pałac Kultury i Nauki od strony Alej Jerozolimskich) o godzinie 10.15 (odjazd 10.30), i w ten sposób dotrzeć na nasze szkolenie.

Osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru po zakończeniu szkolenia, zostaną również odwiezione z hotelu pod Dworzec Centralny w Warszawie.

Uwaga: Osoby, które chcą skorzystać z autokaru, prosimy o zgłoszenia na adres e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl do dnia 14 listopada 2017 r. do godziny 16.00.

UWAGA WAŻNE: Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w recepcji Oświadczenie uczestnika projektu. Prosimy o jego wypełnienie i podpisanie –  to pozwoli Państwu uczestniczyć bez przeszkód w naszym spotkaniu.

Szczegółowy program piątego modułu szkolenia przekazujemy w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa