Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – spotkanie dla samorządowców

Zapraszamy na dwudniowe spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej poświęcone zagadnieniu finansowania oświaty (20–21 listopada 2017 r.). W ramach spotkania przedstawione zostaną główne założenia projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i niezbędna wiedza na temat wprowadzanych zmian. Przyjęta formuła umożliwi dyskusję z pracownikami MEN na temat zaprezentowanych rozwiązań.  

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Spotkanie adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Uwaga:

W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden przedstawiciel z każdego samorządu.

Prosimy o niezgłaszanie się osób, które już uczestniczyły w naszych spotkaniach w Sulejówku w terminach 19–20 kwietnia 2017 r., 15–16 maja 2017 r., 21–22 czerwca, 25–26 września 2017 r.  

Termin spotkania:

  • 20–21 listopada 2017 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, przejazd autobusem
z Warszawy do Sulejówka (zbiórka na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki naprzeciwko KINOTEKI od strony Alej Jerozolimskich (autobus/bus oznakowany – ORE) i z powrotem po szkoleniu do Warszawy. Organizator zapewnia także bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program spotkania

Nabór na spotkanie

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 20014–2020.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Zespołem Projektu: Piotr Matuszak, tel. 570-83-42, e-mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa