Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów w podległych szkołach i placówkach

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER poszukuje autora/zespołu autorów, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu materiałów szkoleniowych w postaci publikacji poświęconej roli JST w rozwoju szkół i kompetencji kluczowych uczniów w podległych szkołach i placówkach

 

Więcej informacji w załącznikach

 

 

Załączniki:

Formularz zgłoszenia
Ogłoszenie

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa