Unieważnienie naboru na Koordynatora/moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” informuje, że ze względów proceduralnych unieważnia nabór na Koordynatora/ moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy ogłoszenia z dnia 30 maja 2017 r. – termin zgłaszania do 10 czerwca 2017 r.)

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie na ww. Wykonawcę zostanie ponowienie wywieszone, w możliwie najkrótszym terminie. Zapraszamy do ponownego złożenia ofert.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa