Poszukujemy koordynatora/moderatora sieci współpracy dla samorządowców

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” poszukuje Wykonawcy, który będzie koordynował moderowanie (maksymalnie) 10 sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców oraz moderował jedną sieć współpracy i samokształcenia adresowaną także do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa w okresie od 1.07.2017r. do 28.02.2018r. Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2017r.

Załączniki:

Ogłoszenie
Formularz aplikacyjny

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa