Poszukujemy Wykonawcy do opracowania diagnoz samorządowych dla 32 JST uczestniczących w pilotażu

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako Beneficjent projektu pozakonkursowego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, poszukuje Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie dzieła polegającego na opracowaniu 32 diagnoz samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) uczestniczących w pilotażu.

Efektem pilotażu będzie opracowanie przez każdy z zespołów reprezentujących JST dokumentu strategicznego – planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w gminie/powiecie. Diagnozy zostaną pogłębione w procesie tworzenia planów strategicznych przez każdą z JST.

Termin składania ofert: do  22 maja 2017 r

 

Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa