Dodatkowy termin szkolenia dla samorządowców „Finansowanie zadań oświatowych – propozycje zmian”

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniami z zakresu finansowania zadań oświatowych uruchamiamy zapisy na dodatkowy termin, tj. 21–22 czerwca 2017 r.

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) sprawują nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad wstępnymi założeniami nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST na spotkanie, na którym zostaną przedstawione:

  • główne założenia nowego modelu kalkulacji subwencji oświatowej;
  • zasady podziału subwencji oświatowej a także zaprezentowanie;
  • proponowane zmiany w zakresie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz pozostałe zmiany z zakresu finansowania zadań oświatowych przygotowywanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W ramach spotkania zaprezentowana zostanie niezbędna wiedza na temat wprowadzanych zmian oraz przeprowadzone warsztaty praktyczne w trzech obszarach tematycznych. Zaplanowano także dyskusję na temat zaprezentowanych rozwiązań.

Wszystkie zajęcia, w tym także warsztaty, będą prowadzone przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci spotkania

Spotkanie adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Termin spotkania

21–22 czerwca 2017 r., Centrum Szkoleniowe ORE (CS ORE), Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w CS ORE, przejazd busem z Warszawy do Sulejówka (zbiórka na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki naprzeciwko Kinoteki od strony Alej Jerozolimskich (bus oznakowany – ORE).

W razie przyjazdu samochodem Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Program spotkania

Nabór na spotkanie

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

UWAGA: W szkoleniu może wziąć udział tylko jeden przedstawiciel danego samorządu.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Zespołem Projektu:

  • Dorota Jastrzębska, tel. 570-83-43, e-mail: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl
  • Piotr Matuszak, tel. 570-83-42, e-mail: piotr.matuszak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa