Finansowanie zadań oświatowych – propozycje zmian. Spotkania dla samorządowców

Jednostki samorządu terytorialnego sprawują nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad wstępnymi założeniami nowego modelu podziału kwoty podstawowej subwencji oświatowej oraz koncepcji finansowania zadań oświatowych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli JST na spotkania, na których zostaną przedstawione:

  • główne założenia nowego modelu kalkulacji subwencji oświatowej;
  • zasady podziału subwencji oświatowej;
  • proponowane zmiany w zakresie udzielania dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz pozostałe zmiany z zakresu finansowania zadań oświatowych przygotowywanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W ramach spotkań zaprezentowana zostanie niezbędna wiedza na temat wprowadzanych zmian oraz przeprowadzone warsztaty praktyczne w trzech obszarach tematycznych. Zaplanowana została także dyskusja na temat zaprezentowanych rozwiązań.

Wszystkie zajęcia, w tym także warsztaty, będą prowadzone przez pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Adresaci spotkań

Spotkania adresowane są do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Terminy spotkań

  • 19–20 kwietnia 2017 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77
  • 15–16 maja 2017 r. – Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, przejazd autobusem/busem z Warszawy do Sulejówka (zbiórka na parkingu pod Pałacem Kultury i Nauki naprzeciwko KINOTEKI od strony Alej Jerozolimskich (autobus/bus oznakowany – ORE). W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarzadzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA –EDUKACJA-ROZWÓJ na lata 20014-2020

Program spotkań

Nabór na spotkania

W razie pytań, proszę kontaktować się z Zespołem Projektu;

  1. Dorota Jastrzębska tel. 570-83-43, mail: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl
  2. Piotr Matuszak tel. 570-83-42, mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa