Poszukujemy autora materiałów szkoleniowych

Poszukujemy autora/zespołu autorów do opracowania materiałów szkoleniowych w postaci przewodnika metodycznego do realizacji programów szkoleniowo-doradczych oraz zbioru dobrych praktyk samorządowych. Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.  Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach.

Załączniki:

Ogłoszenie
Formularz zgłoszenia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa