Poszukujemy wykonawcy 4 filmów szkoleniowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizujący projekt pozakonkursowy „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukuje Wykonawcy usługi polegającej na realizacji 4 filmów.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa