Poszukujemy wykonawcy/ów opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji międzykulturowej

Głównym założeniem pracy w sieci jest pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji międzykulturowej w kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (zadania szkoły, zadania dyrektora, nauczycieli i wychowawców, pedagogów), wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów przez uczestników sieci. Prace w takiej formie doskonalenia prowadzone są przez koordynatorów sieci. Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 czerwca 2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie
Wymagania wobec kandydatów
Formularz aplikacyjny
Schemat planu działania

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa