Relacja z przebiegu regionalnych spotkań dla SORE

Od kwietnia w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” organizowane są regionalne spotkania konsultacyjne dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz pracowników instytucji wspierających szkoły w rozwoju. 

 

Głównym celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów na wypełnianie zadań związanych ze wsparciem szkół, a także pogłębianie wiedzy i umiejętności. Do realizacji tych celów wykorzystujemy ciekawe metody pracy grupowej i wykłady ekspertów.

 

Odbyły się już 4 spotkania pilotażowe (Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź). Badania ewaluacyjne po każdym z nich pokazały jak potrzebne i użyteczne w praktyce jest zaproponowane wsparcie.


Na wszystkich spotkaniach uczestnicy podkreślali bardzo dobrą atmosferę spotkań oraz przydatność tematyki w pracy SORE. W wywiadach dodawali jeszcze dobrą organizację i ciekawe, nowe metody pracy moderatorów spotkań( open space). Wskazywali na najciekawsze prezentacje dobrych praktyk min. Agnieszki Szatkowskiej na temat sposobu poprowadzenia i rady pedagogicznej. (w załączeniu)Podkreślano możliwość zapoznania się ze sposobami prowadzenia dokumentacji i podsumowania rocznych planów wspomagania. Na wszystkich 4 spotkaniach zaprezentowane zostały zagadnienia związane z coachingiem. Uczestnicy potwierdzali ważność tej tematyki i konieczność kontynuowania praktycznych ćwiczeń.


W czasie spotkań wypracowywano konkretne rozwiązania. Między innymi w Krakowie uczestnicy przygotowali zasady współpracy pomiędzy SORE a ekspertami, czyli kontrakt zawierany przed przystąpieniem do współpracy. W czerwcu kontynuujemy spotkania w kolejnych regionach. Zapraszamy blisko miejsca pracy, aby ułatwić i umożliwić udział wszystkim osobom zaangażowanym we wspomaganie szkół i przedszkoli. Mamy nadzieję, że w spotkaniach tych udział wezmą profesjonaliści wspomagania, aby porozmawiać o swoich doświadczeniach, dowiedzieć się więcej o coachingu, obejrzeć sposób realizowania zadań przez innych i świętować sukcesy.

 Prezentacja: I edycja spotkań regionalnych SORE Kraków, 13-14.05.2014, Indira Lachowicz, Zofia Domaradzka-Grochowalska


Indira Lachowicz – ekspert merytoryczny YDP/CWA (Wykonawca ORE)

 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa