Patronaty 2014

Patronaty 2014

„Komiksy Ekonomiczne” – Edukacja ekonomiczna poprzez komiksy i specjalnie do nich opracowane scenariusze lekcji (drugi etap)

W lipcu 2014 r. ogłoszono szóstą edycję konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej. Konkurs był pierwszym etapem innowacyjnego projektu poświęconego edukacji ekonomicznej. W ramach drugiego etapu nauczyciele z całej Polski otrzymają scenariusze lekcji opracowane z wykorzystaniem wybranych komiksów.

Konferencja i Targi „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych tendencji edukacyjnych z wykorzystaniem IT oraz prezentacja zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązań dotyczących wprowadzenia e-booków, a co za tym idzie, wskazanie konieczności dostosowania zarówno systemu kształcenia jak infrastruktury szkolnej do wymogów szkoły w XXI wieku.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa