Konferencja i Targi „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”

alt

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych tendencji edukacyjnych z wykorzystaniem IT oraz prezentacja zaplanowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwiązań dotyczących wprowadzenia e-booków, a co za tym idzie, wskazanie konieczności dostosowania zarówno systemu kształcenia jak infrastruktury szkolnej do wymogów szkoły w XXI wieku.

 

W programie konferencji zostaną poruszone m.in. następujące tematy i zagadnienia:

  • prezentacja treści e-podręcznika, który w roku 2015 zostanie wdrożony do szkół jako bezpłatne narzędzie i źródło zasobów edukacyjnych na platformie edukacyjnej oraz zasad działania tego narzędzia – warsztaty prowadzone przez przedstawicieli ORE;
  • warsztaty umożliwiające poznanie nowych, bezpłatnych, cyfrowych narzędzi, takich jak m. in. media społecznościowe, otwarte zasoby edukacyjne – warsztaty prowadzone przez edukatorów, członków grupy Superbelfrzy RP oraz laureatów nagród oświatowych;
  • warsztaty z zakresu zarządzania e-szkołą;
  • wskazanie źródeł finansowania sprzętu i narzędzi cyfrowych dla szkół i placówek oświatowych w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 r. – przedstawiciele Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Organizator:

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. zo.o.

 

Data i miejsce:

Gliwice, 10 grudnia 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organów prowadzących oraz organów nadzoru, trenerów i edukatorów stosujących technologie IT w codziennej praktyce nauczania na różnych etapach edukacyjnych, przedstawicieli jednostek naukowych i instytucji okołooświatowych.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ssm.silesia.pl/konferencja

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa