Trening interpersonalny dla nauczycieli historii

Źródło: AdobeStock
Źródło: AdobeStock

31 stycznia 2024 roku Wydział Edukacji Historycznej i Współpracy Międzynarodowej zaprosił na webinarium online z komunikacji społecznej i elementów psychologii społecznej. Webinarium odbyło się na platformie ClickMeeting, w którym wzięło udział 90-ciu uczestników: dyrektorów, nauczycieli historii, nauczycieli konsultantów oraz wszystkich zainteresowanych pracowników oświaty. Webinarium dotyczyło zagadnień komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji i perswazji z elementami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem tematyką planujemy kolejną edycję webinarium obejmującą tematykę budowania wizerunku własnego oraz przywództwa. Dziękujemy za udział i zapraszamy na przyszłe wydarzenia.

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa