Webinarium „Ostatnia z rodu. O Annie Jagiellonce w 500. rocznicę urodzin”

14 listopada 2023 r. Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE zorganizował webinarium „Ostatnia z rodu. O Annie Jagiellonce w 500. rocznicę urodzin”. W ramach szkolenia dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wygłosiła dwa referaty: „Zmierzch Jagiellonów, świt Rzeczypospolitej Obojga Narodów” oraz „Anna Jagiellonka (1523-1596) – życie, działalność, pamięć”. W webinarium wzięło udział 50 nauczycieli historii oraz innych przedmiotów humanistycznych, którzy wysoko ocenili prezentowaną tematykę.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa