Warsztaty „Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie”

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Zapraszamy na stacjonarne warsztaty pn. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności
w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

Moduł 1. Metody i techniki na wyrażanie emocji, uczuć i postaw – Elektroniczny formularz rejestracji

oraz

Moduł 2: Przykładowe formy zajęć z uczniami na lekcjach wychowania do życia w rodzinie –
Elektroniczny formularz rejestracji

Jest ono skierowane do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych wychowania do życia w rodzinie.

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniu 17.11.2023r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji  w Warszawie, ul. Aleje Ujazdowskie 28

Sale: Aula i sala wykładowa 302

Cele szkolenia:

  1. Wsparcie nauczycieli WDŻ w zakresie metod pracy oraz form stosowanych na zajęciach.
  2. Poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do stałych sprawności w czynieniu dobra.

Rekrutacja jest możliwa do 15. 11. 2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub w szkole.

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa