Promocja zdrowia w szkołach i placówkach oświatowych

Publikacja adresowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Powstała w celu wspierania działań promujących zdrowie dzieci i młodzieży oraz wzmacniania realizowanej od wielu lat edukacji zdrowotnej w wymiarze praktycznym.

Opracowanie składa się z dwóch części i aneksu:

  • W części pierwszej teoretycznej promocja zdrowia została przedstawiona jako ważny obszar działań w szkołach i innych placówkach oświatowych, uzupełniający dotychczas realizowaną edukację zdrowotną i profilaktykę.
  • W części drugiej praktycznej zostały omówione założenia ogólne realizacji promocji zdrowia oraz elementy procesu promocji zdrowia, związane z diagnozą, planowaniem, monitorowaniem i ewaluacją działań.
  • W aneksie zostały zawarte wskazówki przydatne do przygotowania planu działań w obszarze promocji zdrowia oraz informacje na temat programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Zamieszczone w publikacji informacje pomagają zrozumieć istotę promocji zdrowia w szkołach i placówkach oświatowych oraz jej umiejscowienie w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa