Kurs e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Zapraszamy na kolejną edycję kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”. Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został zainicjowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża- w Polsce jest wdrażany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Polski Czerwony Krzyż . Kurs e-learningowy organizuje Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE i przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami klas 7-8 szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę w ramach swoich przedmiotów z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego i konfliktów zbrojnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE od 6 października 2023 r. Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie zostaną przesłane drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie następujących kryteriów: adresat określony powyżej, wypełnienie formularza rekrutacyjnego, kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 06-13 października 2023 r.

Elektroniczny formularz rejestracji

Kurs trwa od 10 listopada do 10 grudnia 2023 roku i ma charakter e-learningowy (wyłącznie samokształceniowy). Kurs jest przewidziany na 30 godzin samodzielnej pracy. Kurs zakończy się testem a uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego pobrania zaświadczenia. Szczegółowe informacje o kursie znajdują się w załączonym sylabusie.

Osoby do kontaktu w planowanym wydarzeniu:

Dr Monika Brenner-Zawierucha monika.brenner-zawierucha@ore.edu.pl

Dr Magdalena Stefańska magdalena.stefanska@pck.org.pl

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa