III edycja webinarium pn. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie

Źródło: photogenica
Źródło: photogenica

Zapraszamy na III edycję webinarium pn. Doskonalenie metodyki nauczania zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Jest ono skierowane do nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.09.2023 r. na platformie Google Meet.

Cele szkolenia:

  1. Wsparcie nauczycieli w zakresie form, metod, technik i środków dydaktycznych stosowanych na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
  2. Aktualizacja wiedzy w obszarze WDŻ.
  3. Prezentacja programu dla szkół ponadpodstawowych ,,Wektory życia”.

Rekrutacja jest możliwa do 25.09.2023 r. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE.

Elektroniczny formularz rejestracji

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli lub w szkole.

Otrzymanie wiadomości e-mail informuje jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji online i nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na udział w webinarium.

Osoby przyjęte do udziału w webinarium otrzymają w dniu 25.09.2023r. link do platformy Google Meet.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Załączniki:

 

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa