Historia rodzinna i historia lokalna, czyli jak wychowywać młodych odkrywców przeszłości

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w trzydniowym szkoleniu poświęconym metodom nauczania historii regionalnej i rodzinnej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Kurs odbędzie się w dniach 28−30 września br. Pierwszego dnia będą miały miejsce wykłady i warsztaty stacjonarne poświęcone metodom i propozycjom dydaktycznym dot. tytułowego zagadnienia, a także debata „Regionalistyka jako narzędzie do budowania tożsamości narodowej”, z udziałem Bogny Bender-Motyki (Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej), prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr. hab. prof. ucz. Krzysztofa Koseły (Uniwersytet Warszawski). Kolejnego dnia przewidziane są całodniowe warsztaty terenowe, które będą miały charakter objazdu po Mazowszu Południowo-Wschodnim, zaś trzeci dzień szkolenia poświęcony będzie warsztatom terenowym w Warszawie.

Szkolenie jest organizowane przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE, we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Instytutem Pamięci Narodowej, Muzeum Warszawy, Muzeum Wojskowości w Starej Miłośnie, Stowarzyszeniem Akademia Łucznica oraz Fundacją Koszary − Przywróćmy Pamięć.

Szczegółowy program znajduje się w załączniku.

Rekrutacja na szkolenie „Historia rodzinna i historia lokalna, czyli jak wychowywać młodych odkrywców przeszłości” została zamknięta (wyczerpana liczba dostępnych miejsc).

Ze względu na duże zainteresowanie szkoleniem prawdopodobne jest ponowne zorganizowanie kursu wiosną 2023 roku. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie internetowej ORE.

Wszelkie pytania odnośnie wydarzenia prosimy kierować na adres: michal.gniadek-zielinski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 8 września 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa