Jan Paweł II (ZA)ATAKOWANY – część szósta

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnym odcinkiem cyklu „(ZA)ATAKOWANY)”. W szóstej części felietonu zostały podkreślone przymioty Papieża Jana Pawła II, które zazwyczaj  łączymy z ludźmi sukcesu, a nie z świętymi Kościoła Katolickiego. Papież nauczał o istocie i godności życia ludzkiego, której obrona jest obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego też podkreślał rolę rodziny, apelował o nadanie jej należytych praw. W felietonie ukazano również Papieża jako inicjatora Światowych Dni Młodzieży, w czasie których kierował do młodszego pokolenia przesłanie „bardziej być, niż więcej mieć”, podkreślając wagę człowieczeństwa ponad dobrami materialnymi.

Zapraszamy na szósty odcinek z cyklu „(ZA)ATAKOWANY”.

Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa