Spotkanie Koordynatorów „Zachować Pamięć”

17 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie online koordynatorów projektu „Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowali Agnieszka Karczewska-Gzik – kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich oraz Arthur Janik – koordynator projektu.

W wydarzeniu również wzięli udział Katarzyna Czerwonogóra – koordynatorka seminariów polskich w Szkole Yad Vashem oraz Vincent Slatt – bibliotekarz i archiwista specjalizujący się w Polsce i w stosunkach polsko-żydowskich w Amerykańskim Muzeum Pamięci o Holokauście w Waszyngtonie.

Podczas spotkania Vincent Slatt zaprezentował bibliotekę oraz jej zasoby elektroniczne dostępne online. Udzielił również wskazówek w zakresie umiejętnego poszukiwania materiałów przez polskich nauczycieli na temat Holokaustu.

Od 2004 r. ORE, poprzez projekt „Zachować Pamięć”, realizuje zobowiązania wynikające z umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli w organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Co roku, w ramach wzajemnej współpracy, odbywają się seminaria grupy polskich i izraelskich nauczycieli, śladami wspólnej historii i kultury dwóch narodów, żyjących przez wiele wieków na terenach Polski.

Obecnie, z powodu pandemii, zastąpiono je ofertą wykładów i materiałów dla nauczycieli w trybie online.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową projektu „Zachować pamięć” oraz stroną biblioteki Amerykańskiego Muzeum Pamięci o Holokauście.

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa