95. rocznica zakończenia zamachu majowego

Marszałek Józef Piłsudski w asyście współpracowników udaje się na spotkanie z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie, 12 maja 1926 r.
Marszałek Józef Piłsudski w asyście współpracowników udaje się na spotkanie z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie, 12 maja 1926 r.
Marszałek Józef Piłsudski w asyście współpracowników udaje się na spotkanie z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie, 12 maja 1926 r.Marszałek Józef Piłsudski w asyście współpracowników udaje się na spotkanie z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim na moście Poniatowskiego w Warszawie, 12 maja 1926 r.

15 maja 1926 r. w wyniku porozumienia z Marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem, sprawującym w następstwie rezygnacji prezydenta Stanisława Wojciechowskiego urząd głowy państwa, Józef Piłsudski przejął władzę w Polsce. Porozumienie to zakończyło kilkudniową wojną domową na ulicach Warszawy, którą 12 maja rozpoczął Piłsudski ze swoimi zwolennikami wyrażając sprzeciw wobec działań rządu i funkcjonowania systemu demokratycznego. Przewrót majowy pochłonął 370 ofiar, w tym blisko dwustu cywilów. To właśnie rozlew bratniej krwi doprowadził rząd do przekonania o konieczności ustąpienia przed Piłsudskim, który natychmiast po przejęciu władzy obsadził wszystkie ważniejsze stanowiska państwowe zaufanymi ludźmi, samemu zadowalając się teką Ministra Spraw Wojskowych i funkcją Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Rozpoczął się wówczas okres tzw. sanacji (łac. sanatio – uzdrowienie), który to termin został ukuty od hasła „sanacji moralnej”, które obóz piłsudczykowski promował w przededniu zamachu. Symbolem tego okresu stał się tzw. proces brzeski, czy utworzenie w Berezie Kartuskiej tzw. Miejsca Odosobnienia dla wrogów politycznych sanacji.

Zachęcamy do obejrzenia dyskusji wokół przewrotu majowego zorganizowanej w ostatnich dniach przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Fot. Wikipedia

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa