„Etyka nie tylko dla smyka” – spotkanie online

W dniu 24 marca 2021 roku przedstawiciele Wydziału Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WKRSO) ORE spotkali się w systemie zdalnym z trzema Ekspertkami merytorycznymi, które opracowywały  materiał do powstającego  aneksu do poradnika metodycznego „Etyka nie tylko dla smyka”.

Celem spotkania było omówienie i  prezentacja powstałych scenariuszy oraz opracowanie etapów dalszej współpracy, do której zostało zaproszone Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Za konstruktywne spotkanie podziękowały: Grażyna Wiśniewska – Wicedyrektor ORE, Agnieszka Karczewska–Gzik – Kierownik WRKSO oraz Agnieszka Ratschka – Koordynator projektu „Etyka nie tylko dla smyka”.

 

Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa