Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

Seria pięciu publikacji na temat podstaw prawnych wdrażania edukacji zdrowotnej we wszystkich typach placówek edukacyjnych i na wszystkich etapach edukacji adresowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz psychologów i pedagogów szkolnych. Każdy z zeszytów obejmuje zestawienie wybranych wymagań ogólnych i szczegółowych oraz fragmentów podstawy programowej kształcenia ogólnego dotyczących edukacji zdrowotnej, które mogą być przydatne w jej realizacji.

Całość opracowania ujmuje edukację zdrowotną jako długotrwały proces związany z nauczaniem różnych przedmiotów – stanowi zatem kompleksowe źródło aktualnej wiedzy, pomocnej w realizacji zadań pracowników szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i techników oraz branżowych szkół I i II stopnia.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa