Konferencja prezentująca grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”

Zapraszamy na konferencję prezentującą grę edukacyjną „Godność, wolność i niepodległość”, zorganizowaną w ramach Projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej  „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018–2020, która odbędzie się 16 i 17 grudnia 2019 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28.

Na spotkanie zapraszamy kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, nauczycieli historii, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej, wychowawców klas, nauczycieli świetlicy, nauczycieli zainteresowanych edukacją historyczną.

Celem konferencji jest przedstawienie i upowszechnienie narzędzia edukacyjnego jakim jest gra historyczna, którą można wykorzystać w trakcie lekcji i zajęć dodatkowych.

Ramowy program konferencji

  • I dzień (16 grudnia 2019 r.) – prezentacja gry historycznej dla edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej „Godność, wolność i niepodległość”  oraz panel dyskusyjny z ekspertami gry.
  • II dzień (17 grudnia 2019 r.) – warsztaty – praca w grupach na poziomach: edukacja wczesnoszkolna, klasy 4–8 szkoły podstawowej, edukacja ponadpodstawowa.

Szczegółowy program konferencji (pdf. 595 KB)

Na każdy dzień konferencji rejestrują się Państwo oddzielnie.

Rejestracja na I dzień konferencji (16 grudnia)

Rejestracja na II dzień konferencji (17 grudnia)

Zapraszamy.

Ośrodek Rozwoju Edukacji nie pokrywa kosztów dojazdu i nie zapewnia noclegu.

Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa