Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

Program realizowany jest we współpracy ze Światowym Centrum Upamiętniania Holokaustu Yad Vashem

Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” – działania w 2018 r.

Cele programu:

 • kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich, antydyskryminacyjnych
 • przygotowanie metodyczne nauczycieli do nauczania o prawach człowieka, w tym o Holokauście
 • doskonalenie nauczycieli w zakresie merytorycznym, metodycznym i kulturowym
 • realizacja zobowiązań międzynarodowych o upowszechnianiu we własnym społeczeństwie wiedzy o Zagładzie
 • rozbudowa sieci liderów szkolnych
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie edukacji historycznej i nauczania o Holokauście
 • umożliwienie wymiany dobrych praktyk
 • informowanie o ważnych wydarzeniach

 Adresaci:

 • nauczyciele wszystkich typów szkół (historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, etyka, religia, języki obce, plastyka)
 • nauczyciele konsultanci
 • doradcy metodyczni

Statystyki:

 • 6 programów regionalnych follow-up obejmujących 37 szkoleń z udziałem 572 nauczycieli
 • 2 szkolenia poprzedzające szkolenia zagraniczne w Yad Vashem z udziałem 36 nauczycieli
 • 18 koordynatorów regionalnych organizujących szkolenia w całej Polsce
 • dwa seminaria szkoleniowe dla łącznie 36 polskich nauczycieli w Światowym Centrum Upamiętniania Holokaustu Yad Vashem
 • strona www.polska-izrael.edu.pl z aktualnościami i informacjami adresowanymi do nauczycieli zainteresowanymi przedmiotową tematyką

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa