O Holokauście oraz historii i kulturze Żydów – seminarium w Paryżu

fot.www.memorialdelashoah.org
fot.www.memorialdelashoah.org

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Musée et Centre de documentation juive contemporaine Mémorial de la Shoah w Paryżu zapraszają do udziału w 4-dniowym seminarium na temat nauczania o Holokauście oraz historii i kultury Żydów. Seminarium organizowane w ramach projektu „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”, realizowane będzie w Paryżu (Francja), w dniach 7–10 maja 2018 r.

Adresatami seminarium są pracownicy merytoryczni zatrudnieni w wojewódzkich, powiatowych, gminnych placówkach doskonalenia nauczycieli, zajmujący się edukacją historyczną i/lub edukacją obywatelską i na rzecz praw człowieka (EO/EPC), w szczególności nauczyciele konsultanci, specjaliści, doradcy metodyczni oraz nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie lub innych przedmiotów humanistycznych – zainteresowani włączeniem tematyki Holokaustu oraz historii i kultury Żydów do lekcji i zajęć szkolnych. Pierwszeństwo w rekrutacji będą mieli edukatorzy oraz trenerzy mogący wykorzystać wiedzę i doświadczenie w praktyce zawodowej.

Termin składania zgłoszeń upływa 26 marca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa