Nabór uczestników międzynarodowego seminarium szkoleniowego w Yad Vashem

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowuje nabór uczestników październikowego seminarium w Światowym Centrum Pamięci o Holokauście w Instytucie Yad Vashem (Izrael). Dokładny termin seminarium podamy wkrótce, otwierając jednocześnie rekrutację w serwisie www.szkolenia.ore.edu.pl.

Seminarium jest adresowane do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy po szkoleniu staną się edukatorami przekazującymi zdobytą wiedzę innym zainteresowanym nauczaniem o historii i kulturze Żydów.

Aplikować do udziału w seminarium mogą kandydaci, którzy dotychczas nie uczestniczyli w tej formie szkolenia (warunek konieczny):
 

 

  • nauczyciele (bez względu na nauczany przedmiot);
  • trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka;
  • koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Dodatkowe kwalifikacje:

  • komunikacyjna umiejętność posługiwania się językiem angielskim;
  • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce.

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę 100€. Organizatorzy pokrywają koszty dydaktyczne, a także koszty warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Szczegółowe informacje na temat seminarium podamy razem z uruchomieniem rekrutacji.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa