Global Money Week – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne do włączenia się w tegoroczną akcję Global Money Week (GMW) Światowy Tydzień Pieniądza (27 marca – 2 kwietnia). UKNF występuje w roli ogólnopolskiego koordynatora inicjatyw podejmowanych przez poszczególne środowiska szkolne. Akcja GMW skierowana jest do dzieci i młodzieży jako przyszłych uczestników rynku finansowego i ma zasięg międzynarodowy. Hasło tegorocznej, VI edycji brzmi „Learn. Save. Earn – Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”. 

Zasady są bardzo proste. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest zaplanowanie oraz realizacja działania lub aktywności nawiązujących do hasła „Ucz się. Oszczędzaj. Zarabiaj”. Proponowane formy to np. wszelkiego rodzaju konkursy: konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, np. na najciekawszy projekt skarbonki czy plakat, konkurs filmowy, przygotowane i przeprowadzone przez uczniów badanie – ankieta, lekcje oraz warsztaty, prezentacje z zakresu edukacji finansowej. Szkolni koordynatorzy akcji GMW mają za zadanie oddać inicjatywę dzieciom i młodzieży, którym z pewnością nie zabraknie pomysłów i entuzjazmu do działania. 

Wszelkie szczegóły są dostępne na stronie UKNF.

PDF Icon-WLASCIWA List / Zaproszenie adresowane do Dyrektorów Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych
DOC icon-WLASCIWA Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 marca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa