Europejskie Portfolio Językowe w praktyce – podzielmy się doświadczeniem

Zapraszamy nauczycieli do udziału w konkursie na autorską pracę konkursową zawierającą propozycję zajęć z wykorzystaniem Europejskiego Portfolio Językowego (EPJ). W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, którzy przez co najmniej jeden semestr korzystali z EPJ w swojej pracy dydaktycznej. Termin składania prac konkursowych został przedłużony do dnia 31 marca 2017.

Celem konkursu jest popularyzacja Europejskiego Portfolio Językowego poprzez wymianę doświadczeń i upowszechnienie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych zdobytych przez nauczycieli w trakcie pracy z tym narzędziem. Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia uczestnika konkursu są dostępne w załącznikach.

Załączniki:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa