Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

27 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. To także rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz, w którym naziści zamordowali około 1,1 mln osób − głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II wojny światowej.

W listopadzie 2005 r. –  w czasie 60. Sesji Plenarnej Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) – zdecydowano o ustanowieniu dnia 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. ONZ zobowiązała państwa członkowskie do opracowania programów edukacyjnych, mających na celu przekazanie pamięci o tej tragedii przyszłym pokoleniom.
27 stycznia 2017 r. na terenie Miejsca Pamięci odbędą się obchody upamiętniające 72. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Głównym tematem 72. rocznicy będzie „Czas”, symbolizowany przez zegarek, który został odnaleziony podczas prac archeologicznych prowadzonych w rejonie komory gazowej i krematorium III w 1967 r., a który powrócił do Muzeum w tym roku. Jak powiedział dr Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz: „Czas nieuchronnie oddala nas od dziejów Auschwitz. Pamięć jest zawsze walką z czasem. Czas jednocześnie jest tym, czego zdarza się nam brakować w naszej misji uświadamiania kolejnych pokoleń przed niebezpieczeństwem populizmu, ksenofobii, antysemityzmu, rozmaitych egotyzmów narodowych”.

Zachęcamy szkoły do podjęcia tematów związanych z rocznicą wyzwolenia obozu zagłady oraz z obchodami Dnia Pamięci w różnych krajach świata. Materiały i lekcje internetowe udostępniają na stronach internetowych Muzeum Auschwitz oraz Instytut Yad Vashem.

Oprac. Ewa Bobińska

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa